O projekcie

Remont skweru Polskich Harcerzy w byłym Wolnym Mieście Gdańsku przeprowadzony był wiosną 2019 roku. Inwestycja obejmowała prace pielęgnacyjne zieleni urządzonej ( drzew, krzewów ), wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię żwirową pieszo - jezdną HanseGrand oraz montaż elementów małej architektury. Dodatkowo posadzone zostały nowe krzewy i ułożone trawniki z rolki.
Klient
Shwan
Communities
Lokalizacja
Newyork
United States
Usługa
Landscape
Design
POSIADŁOŚĆ
Luxury
Apartment
DATA
14 Feb to
26 Feb, 2021
CENA
8500
US Dollar

Galeria

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zadzwoń.