O projekcie

Remont skweru Polskich Harcerzy w byłym Wolnym Mieście Gdańsku przeprowadzony był wiosną 2019 roku. Inwestycja obejmowała prace pielęgnacyjne zieleni urządzonej ( drzew, krzewów ), wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię żwirową pieszo - jezdną HanseGrand oraz montaż elementów małej architektury. Dodatkowo posadzone zostały nowe krzewy i ułożone trawniki z rolki.
CENA
8500
US Dollar
CENA
8500
US Dollar

Galeria

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zadzwoń.